E.M. - Vyhodnocení - Fialové na dovolené

  Fialové na dovolené - vyhodnocení

Počet zaslaných příspěvků: 104
Kolejní příslušnost: 29 × Havraspár, 21 × Mrzimor, 23 × Nebelvír, 27 × Zmijozel, 3 × Zaměstnanci, 1 × Duch.
Udělená hodnotící škála "jednotky (kolikrát uděleny)": 1+1 (2×), 2+0 (2×), 5+4 (4×), 5+5 (12×), 8 (2×), 9 (15×), 10 (67×)
Body pro koleje: 128 Havraspár, 139 Nebelvír, 146 Mrzimor, 172 Zmijozel.
Rozdáno celkem: srpců (23-9-0) a 585 bodů