E.M. - Vyhodnocení - Filmový večer 1

  Filmový večer 1 - vyhodnocení

Počet zaslaných příspěvků celkem: 43
Kolejní příslušnost: 8 × Havraspár, 6 × Mrzimor, 3 × Nebelvír, 8 × Zmijozel, 15 × Nováček, 3 × Zaměstnanec.
Udělená hodnotící škála "srpce (kolikrát uděleny)": 0 (1×) - 13 (1×) - 14 (2×) - 15 (3×) - 16 (9×) - 17 (27×)
Rozdáno celkem za text: 689 srpců (40-9-0)

Počet zaslaných obrázků celkem: 26
Kolejní příslušnost autorů obrázků (1 nebo 2 zaslané obrázky): 3 × Havraspár, 3 × Mrzimor, 2 × Zmijozel, 7 × Nováček, 1 × Zaměstnanec
Udělená hodnotící škála "srpce (kolikrát uděleny)": 3 (1×) - 10 (1×) - 13 (3×) - 14 (5×) - 15 (16×)
Nejčastější kresby: Zloba (12 ×), Diaval (6×), Zlobilka (4×), Růženka (1×), Střelka (1×), Žmolka (1×), Skřítek (1×)
Rozdáno celkem za obrázky: 362 srpců (21-5-0)