E.M. - Vyhodnocení - Filmový večer 2

  Filmový večer 2 - vyhodnocení

Počet zaslaných příspěvků celkem: 16
Kolejní příslušnost: 2 × Havraspár, 3 × Mrzimor, 1 × Nebelvír, 3 × Zmijozel, 7 × Nováček.
Udělená hodnotící škála "srpce (kolikrát uděleny)": 10 (3×) - 11 (13×)
Rozdáno celkem za text: 173 srpců (10-3-0)

Počet zaslaných obrázků celkem: 15
Kolejní příslušnost autorů obrázků (1 nebo 2 zaslané obrázky): 1 × Havraspár, 4 × Mrzimor, 1 × Nebelvír, 3 × Nováček.
Udělená hodnotící škála "srpce (kolikrát uděleny)": 10 (1×) - 12 (2×) - 14 (2×) - 15 (10×)
Nejčastější kresby: Pyramidy a sfinga (9×), Dexter (3×), Indiánka (1×), socha Dum Dum (1×), Tilly (1×)
Rozdáno celkem za obrázky: 212 srpců (12-8-0)