E.M. - Vyhodnocení - Filmový večer 3

  Filmový večer 3 - vyhodnocení

Počet zaslaných příspěvků celkem: 20
Kolejní příslušnost: 2 × Havraspár, 3 × Mrzimor, 1 × Nebelvír, 3 × Zmijozel, 9 × Nováček, 1 × Zaměstnanec.
Udělená hodnotící škála "srpce (kolikrát uděleny)": 7 (2×) - 10 (18×)
Rozdáno celkem za text: 194 srpců (11-7-0)

Počet zaslaných obrázků celkem: 13
Kolejní příslušnost autorů obrázků (1 nebo 2 zaslané obrázky): 1 × Havraspár, 2 × Mrzimor, 1 × Nebelvír, 1 × Zmijozel, 6 × Nováček.
Udělená hodnotící škála "srpce (kolikrát uděleny)": 10 (1×) - 12 (1×) - 15 (11×)
Nejčastější kresby: Paddington (10×), Marmeládový den (1×), Preparátorka (1×)
Rozdáno celkem za obrázky: 187 srpců (11-0-0)