Vyhodnocené soutěže

  Kódované obrázky 3 - vyhodnocení

Počet zaslaných příspěvků: 19
Kolejní příslušnost: 2 × Havraspár, 4 × Mrzimor, 7 × Nebelvír, 5 × Zmijozel, 1 × Duch.
Udělená hodnotící škála "srpce (kolikrát uděleny)": 0 (1×) - 15 (18×)
Rozdáno celkem: 270 srpců (15-15-0)