E. M. - Vyhodnocení - Vánoční koncert

  Vánoční koncert - vyhodnocení

Počet zaslaných příspěvků celkem: 33
Kolejní příslušnost: 10 × Havraspár, 4 × Mrzimor, 8 × Nebelvír, 10 × Zmijozel, 1 × Zaměstnanec.
Udělená hodnotící škála "srpce (kolikrát uděleny)": 0 (2×) - 10 (14×)
Udělená hodnotící škála "body (kolikrát uděleny)": 0 (1×) - 10 (15×)
Rozdáno celkem za hádanku: 140 srpců (8-4-0) a 150 bodů

Počet zaslaných obrázků celkem: 2
Kolejní příslušnost autorů obrázků (1 nebo 2 zaslané obrázky): 0 × Havraspár, 0 × Mrzimor, 1 × Nebelvír, 0 × Nováček.
Udělená hodnotící škála "srpce (kolikrát uděleny)": 10 (1×) - 12 (2×) - 14 (2×) - 15 (10×)
Udělená hodnotící škála "body (kolikrát uděleny)": 10 (1×) - 12 (2×) - 14 (2×) - 15 (10×)
Nejčastější kresby:
Rozdáno celkem za obrázky: 212 srpců (12-8-0) a xx bodů

Zobrazit řešení