E.M. - Vyhodnocení - Studentky na hradě

  Studentky na hradě - vyhodnocení

Počet zaslaných příspěvků: 51
Kolejní příslušnost: 14 × Havraspár, 8 × Mrzimor, 12 × Nebelvír, 13 × Zmijozel, 2 × Zaměstnanec, 1 × Obyvatel, 1 × Duch.
Udělená hodnotící škála "jednotky (kolikrát uděleny)": 0 (2×) - 8 (10×) - 9 (39×).
Rozdáno celkem: 228 bodů a 221 srpců (13-0-0)