E. M. - Vánoční koncert

  Vánoční koncert - zadání

Tuhle jsem si zašla na hudební vánoční koncert jedné mudlovské umělecké školy. Na jednom z vystoupení účinkovalo šest šikovných kamarádek, které nejen, že pěkně zahrály na hudební nástroje, ale dokonce měly i kostýmy se dvěma trojicemi, jenž se před a po Vánocích objevují. Za svůj výkon si též odnesly každá svůj zabalený dárek.

Povinná část:
Ráda bych vás poprosila, abyste mi zjistili následující informace:
- Jak se kamarádky jmenují?
- Jaké měly kostýmy?
- Na jaký hudební nástroj hrály?
- V jakém dvoubarevném balicím papíru měly zabaleny dárky?

K luštění budete potřebovat znát to, která trojice je myšlena jako prosincová a která je myšlena jako ta druhá (lednová) - podívejte se prosím, do mudlovského kalendáře, poradím vám - věnujte pozornost šestému dni v obou měsících. Kdo tyto dny slaví svátek?

Protože tentokráte hledáte 6 jmen, 6 kostýmů, 6 nástrojů a 6 barevných kombinací, připravila jsem pro vás hledání řešení za pomoci tabulky, jenž by vám vaše snažení měla zpřehlednit. Proto zasílejte svá vypracování pouze ve formě obrázku s vypracováním.

Můžete si vybrat, zda budete luštit v tabulce:
(v ní je také podrobnější rada, jak se to zde luští)
Tabulka k luštění
Nebo raději v obrázku (bez rady k luštění):
Obrázek k luštění

Při luštění dbejte na logickou správnost celého obrázku - řádky i sloupce s totožnými informacemi vám musí dle dostupných informací a dále podle odvozené logiky vždy souhlasit jak vodorovně, tak i svisle.

Obě možnosti k luštění obsahují stejné zadání, vyberete si to, co se vám lépe dělá. Neodevzdávejte oboje.
V obou případech se do vypracování podepište a napište i datum, kdy jste luštili.
V obou případech zasíláte VÝHRADNĚ celý vyplněný OBRÁZEK, přiložený přes školní galerii s vyznačenými odpověďmi.

Dobrovolná část navíc:
Na základě řešení výše uvedené hádanky můžete nakreslit 1 nebo 2 (ne více) postavy z této soutěže.
Musí být zachovány informace, které vzešly z hádanky.
Pokud tedy například je osoba v kostýmu Santa Klause, hrála na bicí a dostala žlutobílý dáreček, bude stejně vypadat i na obrázku - Santa Klaus (ale dívka) bude sedět za bicí soupravou a někde kolem bude mít žlutobílý zabalený dáreček.
V případě špatného řešení povinné části bude odměna za obrázek maximálně do výše menší poloviny běžného maxima.

Pokud máte nejasnosti nebo dotazy, směřujte je prosím do mého kabinetu.

Zobrazit řešení