E. M. - Studentky na hradě

  Studentky na hradě - zadání

Tuhle jsem zaslechla, jak se na chodbách hradu baví čtyři studentky o svých předmětech a o tom, jak jim jejich koleje na zápis ne/přispěly. Byla jsem však od nich dál a navíc, až za rohem chodby, takže jsem z úryvku rozhovorů zachytila jen pár informací. Pomůžete mi je zjistit všechny?

Všechny níže uvedené údaje: jména, počty hotových úkolů, zapsaných předmětů i půjčky galeonů jsou zcela fiktivní a neodpovídají reálné situaci na hradě!!!

Jména studentek jsou Any, Kim, Narcisse, a Olivie.
Některá studentka má hotových 24 úkolů.
Mají půjčeno 0, 5, 10 nebo 15 galeonů.

Zaslechla jsem tyto informace:
1. Studentka, která si zapsala 5 předmětů, je Kim.
2. Studentka, která si půjčila 5 galeonů, nemá zapsaných 5 předmětů.
3. Studentka, která si půjčila 5 galeonů je Olivie.
4. Studentka, která si půjčila 15 galeonů nemá zapsaných 15 předmětů.
5. Studentka, která má zapsaných 15 předmětů není Olivie.
6. Studentka, která si půjčila 10 galeonů má zapsaných 10 předmětů.
7. Buď studentka, která má vypracovaných už 16 úkolů, nebo studentka, která má vypracovaných už 20 úkolů, má zapsaných 20 předmětů.
8. Studentka, která si nepůjčila žádné galeony, má vypracovaných více úkolů, než studentka, která si půjčila 5 galeonů.
9. Studentka, která má vypracovaných 10 úkolů není Narcisse.
10. Studentka, která si nepůjčila žádné galeony, není Any.
11. Dvě studentky - Any a Olivie: jedna z nich má hotových už 20 úkolů a druhá má zapsaných 20 předmětů.
12. Olivie má vypracovaných méně úkolů, než studentka, která si půjčila 10 galeonů.

Odpovědi pište ve tvaru:
Jméno - počet hotových úkolů - počet půjčených galeonů - počet zapsaných předmětů
Jestli se o některé indicii nezmiňuji ve výše uvedených bodech, neznamená to, že nikde není, nebo nepasuje, zkrátka, pokud někde zbyde "volné místo", vězte, že tam patří to jediné a poslední, co ještě nikde není. Nikde nejsou dvě stejné indicie.

Dobrovolně zjistěte:
Porovnejte počet zapsaných předmětů s počtem půjčených galeonů a u každé studentky uveďte, zda si musí za půjčené galeony ještě nějaké předměty zapsat nebo kolik si jich sama zaplatila.
Dobrovolnou část uvádějte vždy pod částí povinnou! Nepište to dohromady. Děkuji :-)

Odpovědi pište ve tvaru:
Jméno - zapsat x předmětů
Jméno - zaplatila sama y předmětů

Zobrazit řešení